Opistoon hakija: muistathan lähettää lisätietolomakkeen ja liitteet 26.3. mennessä!

Yhteishaku päättyi eilen 19.3.2024 Opistoon hakenut: muistathan lähettää myös lisätietolomakkeen sekä pyydetyt liittteet ja ennakkotehtävät 26.3. mennessä!

Toimita liitteet Wilman lomakkeella. Voit lähettää samalla lomakkeella kaikkien hakemiesi polkujen liitteet. Paras tiedostomuoto liitteille ja ennakkotehtäville on pdf. Nimeä tiedosto muotoon sukunimi_etunimi_dokumentin nimi esim. Hanna_Hakija_ennakkotehtävä. Liitteen tulee olla käsittelijän avattavissa ilman hakijalta erikseen pyydettäviä salasanoja tai muita tunnistetietoja.

Lisätietolomake

Lisätietolomakkeen täyttäminen on edellytys valituksi tulemiselle. Lomakkeella selvitetään hakijan motivaatiota, suuntautuneisuutta ja harrastuneisuutta. Lomake sisältää myös kaikille yhteisiä koulutuksen kohderyhmäkohtaisia kysymyksiä. Suosittelemme kopioimaan kysymykset jollekin muulle alustalle (esim. tekstitiedostoon), kirjoittamaan vastaukset ja kopioimaan ne sitten oikeisiin kohtiin lisätietolomakkeeseen. Vastaukset lähetettyäsi et enää pääse muokkaamaan niitä.

Ennakkotehtävät
Toimita ennakkotehtävä, jos hait kuvataiteen-, teknisen- ja teknologian-, tekstiilityön- sekä viestintä- ja ilmaisupoluille. Ennakkotehtävien ohjeet löydät polkujen valintaperusteet-otsikon alta.

Mahdolliset työ- ja osallistumistodistukset
Lisätietolomakkeella pyydetyt mahdolliset työ- ja osallistumistodistukset.

 • Kotitalouspolku: todistus kokki- tai leivontakerhon ohjaamisesta tai kesätöistä tai TET-jaksosta elintarvike- tai ravitsemusalaan liittyvässä työpaikassa
 • Kuvataidepolku: todistus lasten ja nuorten kuvataidekoulutuksesta
 • Liikunta- ja hyvinvointipolku: todistus liikuntakerhon ohjaamisesta tai kesätöistä tai TET-jaksosta hyvinvointiin liittyvässä yrityksessä
 • Luonto- ja eräpolku: todistus metsästyskortista
 • Tekstiilipolku: todistus käsityökerhon vetämisestä tai kesätöistä tai TET-jaksosta käsityöalan yrityksessä

Harkintaan perustuva valinta
Mikäli hait harkintaan perustuvassa valinnassa, toimita lisätietolomakkeen ja muiden liitteiden lisäksi harkintaan perustuvan valinnan liitelomake.

Harkintaan perustuvan valinnan ja erityisopintojen polun muut liitteet

 • Mahdollinen erityistuen suunnitelma kuten HOJKS tai HOKS
 • Mahdollinen terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve  opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta.
 • Asiantuntijan laatima ajantasainen lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi. Liite voi olla esimerkiksi joku seuraavista vaihtoehdoista:
 1. peruskoulussa laadittu HOJKS, tehostetun tuen oppimissuunnitelma, siirto-HOJKS tai muu tiedonsiirtolomake, pedagoginen selvitys
 2. opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon lausunto
 3. HOKS, erityisen tuen suunnitelma
 4. terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B- tai C-lausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä
 5. psykologin tai terapeutin lausunto
 6. toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 7. kuntoutus- tai palvelusuunnitelma