Erityisopintojen polku

Eväitä itsenäiseen elämään

Erityisopintojen polulla nuori saa elää ja asua omana persoonanaan tärkeänä osana yhteisöä ja kehittää arkielämässä tarvittavia taitoja. Polulla on kahdeksan opiskelupaikkaa. Pieni ryhmä mahdollistaa opinnoissa yksilöllisen tuen ja työskentelyrauhan.

Erityispolun opiskelijoiden asuminen on tuettua. Nuorten kanssa työskentelee iltaisin ja öisin asuntolanhoitaja, joka tukee heitä asumisessa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asuntolassa opetellaan yhdessä arkielämässä tarvittavia taitoja kuten siivousta ja pyykinpesua.

Päivisin opiskellaan muun muassa uskontoa, matematiikkaa ja äidinkieltä sekä luovaa toimintaa. Kotitaloudessa erityisnuori opiskelee ruuanlaittoa ja leipomista. Kodin ja ympäristön kunnossapidossa tehdään huoltotöitä kuten autonpesua, haravointia ja lampunvaihtoa.  Polulla ulkoillaan ja liikutaan paljon. 

Valinnaisena voi valita oman taitotason mukaan muun muassa liikuntaa, kotitaloutta ja luovia aineita sekä opistokuoroa.  Ystäväkerhotoiminnassa erityisnuoret osallistuvat muiden opiskelijoiden järjestämään kerhotoimintaan.

Vapaa-ajalla erityisoppijat osallistuvat ohjaajan kanssa yhteiseen ohjelmaan ja ovat mukana arkisessa yhdessäolossa. He pääsevät opistossa integroitumaan ikätoveriensa kanssa tavalla, joka ei monessa muussa ympäristössä olisi mahdollista. 

Opisto on erinomainen kasvualusta nuoren sosiaalisille taidoille ja aiempaa itsenäisemmälle elämälle.

Kenelle

Itsenäistä elämää aloittelevalle. Arkielämän taidoissa tukea ja ohjausta tarvitsevalle. Sosiaalista elämää ja vuorovaikutusta ikätoverien kanssa kaipaavalle.

Erkka Miika
Erkka Juuso

Jokainen hakija käy koulutuskokeilussa 1.11.2022–21.3.2023 välisenä aikana. Koulutuskokeilujen pohjalta opiskelijoille tehdään soveltevuuden arviointi opiston erityisopintojen polun opintoihin. Samalla kartoitetaan mahdollisia erityistarpeita asumiseen ja opiskeluun liittyen.

Hakijoita pyydetään täyttämään lisätietolomake ennen koulutuskokeilun alkua.

Koulutuskokeilusta sovitaan polkuohjaajan kanssa maija-leena.toljamo@rakro.fi.

Opiskelijavalinnan liitteet

Hakijoita pyydetään toimittamaan

 • Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS
 • Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta
 • Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistus-jäljennökset

Liitteiden toimitus

Liitteet on toimitettava oppilaitokseen 1.4.2023 mennessä.

Lähetä sähköisesti ja tietoturvallisesti Wilman lomakkeella

Lomakkeelle pääset alla olevasta painikkeesta.

Toimita liitteet Wilman lomakkeella

Polulle voivat hakea sekä oppivelvolliset että oppivelvollisuuden ylittäneet nuoret.

Hakuohjeet

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja polku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Erityisopintojen polun  opetussuunnitelma

Opistovuosi oppivelvollisille

Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville nuorille opistovuosi on ilmainen.

Perusoppijakson vuosimaksut ei oppivelvollisille

Erityisoppijat 3 900 € / lukuvuosi

Muita kustannuksia

Opistovuosi voi tuoda mukanaan mm. seuraavia vapaaehtoisia kustannuksia: 

 • Joidenkin käytännön aineiden materiaalit ja tarvikkeet (esim. hopeatyö, puutyö, tekstiilityö)
 • Valokuvausmaksu
 • Jääkiekon (valinnaisaine) vuoromaksu
 • Kevään lasketteluretki (välineiden vuokraus)
 • Opiskelijoiden omat hankinnat (mm. opistohuppari, urheiluvaatteet jne.)
 
Tuet maksullisilla opintopoluilla opiskeleville

Maksullisilla opintopoluilla opiskelevat perusoppijakson opiskelijat voivat saada Kelan maksamaa opintotukea, joka on

 • opintotuen opintoraha yli 17-vuotiaille 
 • opintotuen asumislisä  syys-huhtikuulta suomalaisille opiskelijoille
 • valtion takaama opintolaina.

Lisäksi

 • Rauhanyhdistykset voivat tukea jäsentensä opiskelua opistossa. Kysy asiasta paikalliselta rauhanyhdistykseltä.
 • Paikallisten seurakunnat voivat tukea opiskeluja opistossa. Kysy asiasta paikalliselta seurakunnalta.
 • Vähävarainen opiskelija voi anoa lukuvuoden alussa avustusta opiston rahastosta.

Polkuohjaaja

Asuntolanhoitaja

Koulunkäynninohjaaja