Liikunta- ja hyvinvointipolku

Opiskelussa ohjataan liikunnalliseen elämäntapaan ja korostetaan terveellisten elämäntapojen vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  Opintoihin sisältyy erilaisten liikuntamuotojen harjoittelua ja ohjaamista.

Kenelle

Liikunnasta, ohjauksesta, hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneille.

 

 

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisee arpa.  Liikunta- ja hyvinvointipolulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

  1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen.

  2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

  • Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p)

  • Liikunnan arvosana (0-4 p)

  • Terveystiedon arvosana (0-2 p)

  • Liikuntaan liittyvä motivaatio ja suuntautuneisuus (0-8 p)

Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta Hakijalle → Harkintaan perustuva valinta.

Hakuaika on 22.2.–22.3.2022.  Polulle voivat hakea oppivelvolliset nuoret. Oppivelvolliset opiskelijat hakevat yhteishaussa.

Täytä ensin yhteishaun hakulomake Opintopolku-palvelussa ja sen jälkeen polkukohtainen  lisätietolomake Ranuan opiston Wilma-sivuilla.

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Liikunta-  ja hyvintointipolun opetussuunitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polkuohjaaja