Liikunta- ja hyvinvointipolku

Urheilun iloa, tervettä eloa

Liikunta- ja hyvinvointipolkulaisten eli lihisten kotiluokka on liikuntasali. Opintoihin sisältyy erilaisten liikuntamuotojen harjoittelua ja ohjaamista.

Opiskelussa ohjataan liikunnalliseen elämäntapaan ja korostetaan terveellisten elämäntapojen vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opetuksessa painotetaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta. Liikunta yksin ei saisi tulla liian tärkeäksi, vaan tulisi huolehtia myös levosta ja palautumisesta, ravinnosta ja psyykkisestä puolesta.

Polulla pääsee harrastamaan perinteisiä joukkue- ja yksilölajeja sekä kokeilemaan peruskoulun opetussuunnitelman ulkopuolisia urheilulajeja, kuten talvipyöräilyä, golfia ja boulderointia. Lisäksi tehdään kehonhuolto- ja lihaskuntoharjoituksia.

Lihiksellä ei leivota ammattiurheilijoita, mutta silti voi kehittää itseään ja olla tosi hyvä. Tärkeää on myös liikunnan ilo. Liikkuminen on muutakin kuin palloilulajit ja kuinka hyvin osaat. Joskus voi pelata laskematta maaleja, ja liikuntaa on sekin, että käydään retkellä tai melotaan nuotiopaikalle paistamaan makkaraa.

Polulta saa valmiuksia liikunnan ohjaamiseen. Polku sopii vaikkapa niille, jotka suunnittelevat hakeutuvansa liikuntaan tai hyvinvointiin liittyviin koulutuksiin tai ohjaus- ja kasvatusalalle, esim. liikuntaneuvojaksi, -ohjaajaksi tai liikunnan opettajaksi. Jatko-opintovalmiuksien lisäksi polku antaa valmiuksia elämään ja itsetuntemukseen.

Kenelle

Liikunnasta, ohjauksesta, hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneille.

Lihis emma
Lihis veikka
Lihis Salla

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisevat polkukohtaiset pisteet.  Liikunta- ja hyvinvointipolulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen.
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

  • Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
    Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
  • Liikunnan arvosana (0–4 p)
  • Terveystiedon arvosana (0–2 p)
  • Liikuntaan liittyvä motivaatio ja suuntautuneisuus (0–8 p)


Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta
Hakijalle → Harkintaan perustuva valinta.

Polulle voivat hakea oppivelvollisuutta suorittavat nuoret.

Hakuohjeet

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Liikunta-  ja hyvintointipolun opetussuunitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polkuohjaaja