Hakijalle

Hakuopas

Hakuoppaaseen on koottu  vastauksia yleisiin kysymyksiin, tietoa polkujen sisällöistä ja valintakriteereistä sekä ohjeet hakemiseen.

Hae opiskelemaan

Ranuan opisto tarjoaa oppia ja elämyksiä pohjoisesta. Järjestämme koulutusta peruskoulun päättäneille, täysi-ikäisille ja erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville.

Voit opiskella Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksessa tai aikuisille suunnatussa koulutuksessa. Opistovuoden aikana voit suorittaa lukion kursseja ja korottaa perukoulun arvosanoja. 

Voit hakea opiskelijaksi opistoon 

Näin haet opistoon

1. Katso avoinna olevat koulutukset ja täytä hakulomake

Hae sinulle sopivaa koulutusta tutustumalla opistovuosikoulutuksiin ja täytä hakulomake opintopolussa.

2. Täytä hakemuksen lisätietolomake ja toimita liitteet

Opiskelijavalinnan lisätietolomake täytetään  Wilmassa.

Huolehdithan mukaan tarvittavat liitteet:

Harkintaan perustuvan valinnan ja erityisopintojen polun liitteet:

 • Mikäli hait harkintaan perustuvassa valinnassa, toimita harkintaan perustuvan valinnan liitelomake.
 • Mahdollinen erityistuen suunnitelma kuten HOJKS tai HOKS.
 • Mahdollinen terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve  opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta.


Toimita liitteet  1.4.2023 kello 23:59 mennessä.  

3. Liitteiden toimittamistavat

 • Liitä liitteet sähköisessä muodossa lisätietotolomakkeelle ennen lomakkeen tallentamista

TAI

 • lähetä ne erillisellä Wilma-lomakkeella, johon pääset suoraan alla olevasta painikkeesta. 

Harkintaan perustuvan valinnan lomakkeelle pääset suoraan alla olevasta painikkeesta

Opistovuosi oppivelvollisille

Hakuaika 21.2.-21.3.2023 

Opistovuosi aikuisille

Hakuaika 21.2.-28.5.2023

Erityispolulle hakijat

Polulle voivat hakea sekä oppivelvolliset että oppivelvollisuuden ylittäneet nuoret.

 • Oppivelvollisten hakuaika on 21.2.–21.3.2023. Opiskelijat hakevat yhteishaussa. 
 • Ei Oppivelvollisten hakuaika on 21.2.–21.3.2023. Opiskelijat hakevat  jatkuvan haun kautta.

Yhteishaussa voidaan ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella. Tällöin päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat ovat

 • oppimisvaikeudet

 • sosiaaliset syyt

 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

 • opintoihin riittämätön kielitaito.

Koulutustarpeet ja edellytykset suoriutua opiskelusta arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Hakija saatetaan haastatella, mikäli herää kysymyksiä hakijan perusteluista.

Harkintaan perustuvan valinnan ohje

 • Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi myös harkintaan perustuvassa haussa, hän klikkaa ”kyllä” Wilman lisätietolomakkeen harkintaan perustuvan valinnan kysymyksessä ”Haluan tulla huomioiduksi harkintaan perustuvassa valinnassa”. 
 • Harkintaan perustuvan valinnan lomake liitteineen on toimitettava  1.4.2023 mennessä  sähköisesti Wilman lomakkeella.
 • Harkintaan perustuvan valinnan työryhmä käsittelee hakemukset oppilaitoksessa.
 • Hakijoille ei erikseen ilmoiteta valinnasta harkintaan perustuvassa haussa, vaan hakija saa tiedon opiskelupaikasta samaan aikaan kuin muutkin hakijat.

Lisätietoja hakemuksen liitteistä

Muista toimittaa hakemuksen liitteet, jos

 • haet opiskelemaan
 • haet erityisopintojen polulle koulutuskokeiluun
 
Lisätietolomake
Kaikki hakijat täyttävät lisätietolomakkeen Wilmassa. Lomakkeella selvitetään hakijan motivaatiota, suuntautuneisuutta ja harrastuneisuutta. Lomake sisältää myös kaikille yhteisiä koulutuksen kohderyhmäkohtaisia kysymyksiä. Suosittelemme kopioimaan kysymykset jollekin muulle alustalle (esim. tekstitiedostoon), kirjoittamaan vastaukset ja kopioimaan ne sitten oikeisiin kohtiin lisätietolomakkeeseen. Vastaukset lähetettyäsi et enää pääse muokkaamaan niitä.

Ennakkotehtävät
Toimita ennakkotehtävä, jos hait kuvataiteen-, teknisen- ja teknologian- tai viestintä- ja ilmaisupoluille.
Mahdolliset työ- ja osallistumistodistukset
Lisätietolomakkeella pyydetyt mahdolliset työ- ja osallistumistodistukset.
Harkintaan perustuva valinta
Mikäli hait harkintaan perustuvassa valinnassa, toimita harkintaan perustuvan valinnan liitelomake.

Harkintaan perustuvan valinnan ja erityisopintojen polun muut liitteet

 • Mahdollinen erityistuen suunnitelma kuten HOJKS tai HOKS
 • Mahdollinen terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve  opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

Asiantuntijan laatima ajantasainen lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi.

Liite voi olla esimerkiksi joku alla olevista vaihtoehdoista.

  • peruskoulussa laadittu HOJKS, tehostetun tuen oppimissuunnitelma, siirto-HOJKS tai muu tiedonsiirtolomake, pedagoginen selvitys
  • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon lausunto
  • HOKS, erityisen tuen suunnitelma
  • terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B- tai C-lausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä
  • psykologin tai terapeutin lausunto
  • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
  • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma

Toimita liitteet sähköisesti ja tietoturvallisesti Wilma-lomakkeella.

Lomakkeelle pääset suoraan alla olevasta painikkeesta.

Toimita liitteet Wilman lomakkeella

 • Kevään 2023 yhteishaun hakuaika on 21.2.- 21.3.2023.
 • Hakemuksen liitteiden toimitus 1.4.2023 mennessä.
 • Valintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6.2023.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan viimeistään 29.6.2023.
 • Varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti.

Hakijapalvelut

Hakijapalvelumme auttaa kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa.