Tue opistotyötä

Ranuan kr. kansanopistoyhdistyksen toimintaa ylläpidetään valtiolta saatavalla osuudella, vuosi- ja lyhytkurssimaksuilla sekä varainhankinnalla saatavilla tuloilla. Opisto tarvitsee varoja niin toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuin kiinteistöjen kunnosta huolehtimiseen. 

Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. (2. Kor. 9:7) 

Jos sinulla on mahdollisuus tukea opiston toimintaa taloudellisesti, voit tehdä sen lahjoittamalla seuraavasti:

1. Lahjoita tilille

Lahjoita haluamasi summa.

Saajan nimi:
Ranuan kr. kansanopistoyhdistys ry

Tilinumero:
FI02 5644 6620 0046 53

Viestikenttään teksti:
Lahjoitus

2. Lahjoita MobilePaylla

3.Lahjoita verkkokaupassa

Siirry verkkokauppaan ››

Lämmin kiitos opistotyön tukemisesta!
Rahankeräyslupa RA/2022/53