Kuvataidepolku

Kestävä pohja taiteen harrastamiseen

Kuvataidepolun opintojen tavoitteena on kuvallisen ilmaisutaidon kehittäminen ja visuaaliseen kulttuuriin perehtyminen. 

Käytössämme on taidetalon tilava ateljee, savipaja, valuhuone ja laaja taidekirjasto. Tiloissa voi työskennellä vapaa-aikoina tai vetäytyä rauhalliselle parvelle lueskelemaan. Sään salliessa piirrämme ja maalaamme myös ulkona.

Perinteisesti olemme osallistuneet Ranuan taiteidenyöhön joko teosnäyttelyin tai yhteisöllisellä teoksella. Alkusyksyn yhteistyössä tehtävä ympäristötaideprojekti ryhmäyttää kuvispolkulaiset ja vapauttaa luovuuteen. Tätä seuraavat yksilötehtävät ohjaavat kehittämään omaa osaamista. Opetus painottuu henkilökohtaiseen työskentelyyn, jota täydennetään tietoiskuin. 

Piirtäminen on kaiken kuvailmaisun perusta, joten perehdymme erilaisiin piirustustapoihin,välineisiin ja tekniikkaan. Värin sekoittaminen ja rinnastaminen tulevat opittaviksi vesi-, akryyli- ja öljyvärimaalaamisessa. Kolmiulotteista ilmaisua harjoitamme muovaillen ja rakennellen eri materiaaleilla. Taidegrafiikan jaksolla on mahdollisuus tehdä kohopainografiikan lisäksi myös syväpainografiikkaa, jossa kuva syövytetään painolaatalle hapon avulla. Tila- ja aikataide sekä happening- ja performance-kokeilujakin on tehty. 

Omia tuotoksia opitaan arvioimaan ja arvostamaan. Portfolio-oppiminen auttaa itsetuntemuksessa ja oman vahvuusalueen löytämisessä. Määrätietoinen ponnistelu palkitsee ja työ tekijäänsä kiittää.

Polun opintojen sisällä on mahdollisuus suorittaa lukion kuvataidekurssit 1 ja 2. Jos olet suorittanut aiemmin neljä kuvataiteen lukiokurssia, voit suorittaa opistossa kuvataiteen lukiodiplomin. Tästä on etua yliopiston pääsykokeiden ennakkotehtävissä.

Visuaalisen lahjakkuuden ja kuvallisen ilmaisutaidon kehittäminen avaa mahdollisuuksia vapaan- ja sovelletun taiteen alueille tai kulttuurin ja taiteen tutkimiseen. Moni entinen opiskelija on päätynyt ammatissaan taiteen, taidekäsityön, esinemuotoilun, arkkitehtuurin, yhdyskuntasuunnittelun sekä opetustyön tai kulttuurin- ja taiteentutkimuksen pariin. Kaikille kuvataidepolku antaa kestävän pohjan taiteen harrastamiseen, jopa valmiuksia ohjaustoimintaan kerhoissa ja harrastepiireissä.

Jos haluat oppia valo- ja videokuvaamista, kannattaa valita valinnaisaineeksi kuvaviestintä.

Kenelle

Kuvailmaisusta ja -viestinnästä sekä muotoilusta ja arkkitehtuurista kiinnostuneelle.

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisevat polkukohtaiset pisteet. Kuvataiteen polulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

1.Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen.
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

  • Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
    – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
  • Kuvataiteen arvosana (0–4 p)
  • Kuvataiteeseen liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus (0–4 p)
  • Ennakkotehtävä (0–6 p): Ota kuvat 3–5 tekemästäsi piirustuksesta, maalauksesta tai veistoksesta. Myös ottamasi valokuva, esim. luonto- tai muotokuva käy näytöksi. Tehtävän arviointiperusteita ovat omaperäisyys, välineenhallinta sekä kuva- ja massasommittelu.

    Tehtävän arviointiperusteita ovat omaperäisyys, välineenhallinta sekä kuva-tai massasommittelu.

– Omaperäisyydellä tarkoitetaan että aihe on sisäistetty ennen sen kuvaamista. Se on omiin havaintoihin perustuvaa, ei jäljennetty jostain olemassa olevasta kuvasta tai teoksesta.
– Välineenhallinta tarkoittaa harjaantuneisuutta valitun työvälineen ja materiaalin käytössä ( esim. lyijykynä, vesiväri, savi). 
– Kuvasommittelulla tarkoitetaan kaksiulotteisen pinnan jakamista viivoilla, harmaa-asteilla tai väreillä eli sitä miten kuvan elementit on sijoteltu suhteessa toisiinsa ja kuva-alaan (esim. asetelmassa kuvatut maitopurkki, leivänpaahdin ja juomalasi). 
– Massasommitelmalla tarkoitetaan kolmiulotteisen kappaleen (muovaillun, veistetyn tai rakennellun) muotoilua. Hyvässä sommitelmassa on sekä tasapainoa että jännitettä. 

Nimeä ennakkotehtävä (etunimi_sukunimi_ennakkotehtävän nimi) ja palauta se Wilma liitteenä.

Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys valituksi tulemiselle.

Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta Hakijalle → Harkintaan perustuva valinta. 

Täysi-ikäinen hakija: katso Opistovuosi aikuisille hakukohde

Polulle voivat hakea sekä oppivelvolliset että oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret.

Hakuohjeet

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Kuvataidepolun opetussuunnitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polkuohjaaja