Oppia ja elämyksiä pohjoisesta

Historia

Oppia ja elämyksiä Ranuan opistolta

Ranuan kristillinen kansanopisto on vapaan sivistystyön sisäoppilaitos, jossa opiskelee  noin 138 opiskelijaa yhden vuoden mittaisilla opintopoluilla. Lisäksi meillä on laaja ja monipuolinen lyhytkurssitarjonta.

Olemme lämminhenkinen, luonnonläheinen ja ajanmukainen oppilaitos, joka tuottaa kristilliseltä arvopohjalta asiakkaiden elämään merkityksellisiä ja rohkaisevia oppimiskokemuksia. Edistämme toiminnallamme ihmisten vastuullisuutta, osallisuutta ja sosiaalista kasvua sekä ehkäisemme syrjäytymistä. 

Vanhoillislestadiolaisuuden kolmas, pohjoinen opisto

Ranuan kr. kansanopiston aatteellisena taustana on vanhoillislestadiolainen herätysliike. Opiston kasvatustavoitteena on herättää ja vahvistaa kristillistä uskonelämää sekä edistää kristillisiä elämänarvoja, raittiutta ja isänmaallisuutta. Uskontokasvatuksen ja eettisen opetuksen perustana on Raamattu ja evankelisluterilaisen kirkon tunnustus. (Ranuan kr. kansanopiston perustamiskirja 12.9.1986)

1980-luvun alussa Lapin alueelle suunniteltiin SRK:n leirikeskusta. Tässä yhteydessä virisi keskustelu myös kolmannen vanhoillislestadiolaisen kansanopiston tarpeesta. Kesäkuussa 1983 päätettiiin Rautiosaaren ja Kuusamon leirikeskusten perustamisesta. Saman vuoden marraskuussa SRK:n työvaliokunta kutsui Reisjärven opiston vararehtorin Jukka Tervon selvittämään kolmannen kansanopiston tarvetta. Tervon väitöskirja osoitti, että pohjoiseen tarvitaan oma opisto.

Hollolan Suviseuroissa 1984 SRK:n vuosikokous teki periaatepäätöksen kolmannen kansanopiston perustamisesta. Sijaintipaikkana olisi Ranua. Opistolle perustettiin kannatusyhdistys 1984, ja Ranuan kunta hankki opistolle maa-alueen metsäiseltä Ranuanjärven rannalta.

Rakennustyöt alkoivat elokuussa 1986 ja valmistuivat heinäkuussa 1987. Ensimmäinen perustyökausi alkoi 1.9.1987. Opetusta annettiin aluksi käytännön linjalla, yleislinjalla ja luovan toiminnan linjalla.

Perustehtävä pysyy, opetus kehittyy

Opiston toiminta on kasvanut ja laajentunut vuosikymmenestä toiseen. Ensimmäisenä työvuotena opiskelijoita oli perusoppijaksolla 70 ja lyhytkursseilla 500. Kymmenen vuotta myöhemmin luvut olivat 95 ja 2400. Tällä hetkellä uusien asuntolarakennusten myötä opiskelijoita voidaan ottaa noin 138. Lyhytkursseilla virkistyy ja vahvistuu vuosittain lähes 3000 ihmistä. 

Monet asiat oppilaitoksen 35-vuotisessa historiassa ovat saaneet uusia piirteitä ja värejä. Jotkut opistokuvan perusvärit on kuitenkin haluttu säilyttää muuttumattomina. Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistyksen vuonna 1984 laadittujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus oli kansanvalistuksen edistäminen kristillis-siveellisessä hengessä. Tarkoitus oli, että opinnollisten asioiden, tietojen ja taitojen ohella myös kristilliset elämänarvot olisivat oppilaitoksessa esillä. Toiminta-ajatuksen perusainekset ja perustehtävät ovat valtavista yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta säilyneet. 

Samalla opistotyölle on ollut ominaista jatkuva kehitystyö ja opetussuunnitelman uudistaminen. Vuonna 1993 käytännönlinja muuttui käden taitojen linjaksi. Sen painotusalueita olivat kodin ja käden taidot, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ sekä rakennustaito, jonka harjoitustyömaana oli aluksi kotarakennus. Yleislinja muuttui samana vuonna kielilinjaksi, jolla keskityttiin englantiin, ruotsiin ja kansainvälisyystietoon. Luovan toiminnan linja muuttui syksyllä 2007 kuvataidelinjaksi. Syksyllä 1992 aloitti viestintälinja, joka oli suunnattu yli 18-vuotiaille opiskelijoille. Viestintälinjan merkittävä aluevaltaus oli oma radioasematoiminta vuodesta 2004. Linjalle otettiin myös amerikkalaisia opiskelijoita, jotka opiskelivat osittain oman opetussuunnitelmansa mukaan. Syksyllä 2003 aloitti kehitysvammaisten linja, joka muutaman vuoden kuluttua sai nimekseen erityislinja.

Linjoista poluiksi

2010-luvun lopulla luovuttiin linja-nimityksestä ja opintoihin lisättiin vaihtoehtoja ja valinnaisuutta.Tällä hetkellä opistolla on yhteensä kahdeksan opintopolkua. Kuvataidepolku avaa mahdollisuuksia taiteen alueille tai kulttuurin ja taiteen tutkimiseen.  Viestintä- ja ilmaisupolulla vaalitaan edelleen samaa taustayhteisön viestintätarpeisiin innostamisen ja juurruttamisen tehtävää. Käden taitoja opetetaan kolmella eri polulla: kotitalouspolulla, tekstiilityön polulla sekä teknisen työn ja teknologian polulla. Erityisopintojen polulla opiskelijat saavat yksilöllistä tukea itsenäisen elämän aloitteluun. Syksyllä 2021 aloitti uusi luonto- ja erätaitojen polku ja syksyllä 2022 liikunta- ja hyvinvointipolku. Uusien polkujen myötä hakukohteista poistuivat lukio- sekä peruskoulupolut, joiden sisällöt siirtyivät valinnaisiin sekä yhteisiin opintoihin.

Syksyllä 2021 oppivelvollisuusikä Suomessa nousi 18:aan, ja myös kansanopistot hyväksyttiin oppivelvollisuuskouluiksi. Valtaosa Ranuan kansanopiston opiskelijoista kuuluu nykyään oppivelvollisuuden piiriin. Muutos toi opetukseen joitakin uusia velvoitteita, mutta kansanopistoille ominainen pedagoginen vapaus on pitkälti säilynyt.

Tarjontaa yhä laajemmin

Alusta saakka myös opiston lyhytkurssitoiminta on ollut vilkasta. Kun perustyökauden opiskelijat ovat lomilla, opiston täyttävät kurssit, joiden aihealueita ovat kristilliset arvot, ihmissuhteet ja voimavarat sekä monenlaiset harrastukset. Vuosien 2020 – 2022 pandemian myötä virisi myös etäkurssitoiminta, jonka myötä kurssit tavoittavat ihmisiä ympäri Suomen ja maailman.

Ranuan kr. kansanopiston 36-vuotinen historia on täynnä merkkejä Jumalan siunauksesta. Opiston perustajien, sen toimijoiden ja kaikkien opiston ystävien tuntoja kuvaavat yhä Niilo Rauhalan kirjoittaman vihkiäisjuhlakantaatin sanat: 

”Tämä vuori on kalliomme, sille olemme saaneet rakentaa. Olemme saaneet asua kalliolla, joka on väkevämpi kuin kuolema, väkevämpi kuin maailman pimeä valta. Olemme kylväneet ja uskoneet, toivon tuli on lämmittänyt sydäntämme, ja katso: taivas on valaissut tulevaisuutemme.”

Lähteet:

Ranuan kr. kansanopiston perustamiskirja 12.9.1986, Viljo Juntunen ja Timo Tuomisto
Tuomisto Timo 1997: Tervetuliaissanat 10-vuotisjuhlassa ja katsaus opiston toimintaan, 14.9.1997
Alaranta Juhani 2007: Ranuan kristillinen kansanopisto 20 vuotta