Viestintä- ja ilmaisupolku

Aitoutta, luovuutta ja vastuullisuutta

Viestintäluokan kulmasohvalle mahtuu koko viestintä- ja ilmaisupolun porukka. Siitä lähdetään yhdessä, ryhmänä, oppimaan viestinnän eri osa-alueita. 

Puheilmaisua opitaan draamapedagogisesti ja keskustellen. Usein  tunneilla pöydät siirretään sivuun. Tila täyttyy oppilaiden ja heidän joukkoonsa astuvan opettajan vuorovaikutteisesta toiminnasta. Oppimismateriaalina käytetään omaa kehoa, ääntä, kokemuksia ja tunteita. Ryhmän innostuksen mukaan viestintä- ja ilmaisupolku tekee vuoden aikana näytelmän tai useamman. Opettelemme yhdessä keinoja hallita esiintymisjännitystä. 

Kirjallisuutta lähestytään elämyksellisesti. Kertomustekstit  ja runot toimivat keskustelun ja oman tuottamisen innoittajina.

Kirjoittamisen luovilla metodeilla päihitetaan valkoisen paperin kammo. Teksti ei ole kerralla valmista, vaan siitä saa palautetta, jonka avulla tekstistä hioutuu rohkeampi, aidompi, selkeämpi ja luontevampi. Moni löytää vuoden aikana omaa kirjoittajan ääntään. Vuoden aikana halukkaat pääsevät kirjoittamaan taustayhteisön julkaisuihin. 

Radiotyössä syntyy omia radio-ohjelmia ja yhteinen Opistoradion lähetys. Ohjelmat voivat olla esimerkiksi podcasteja, uutiskatsauksia tai kuunnelmia. Jokainen pääsee haastattelemaan ja olemaan haastateltavana. Ohjelmien teossa oppii äänen käsittelyä ja lähetystilanteissa juontoa ja äänitarkkailua. Opiskelijoiden ohjelmia kuullaan myös Kesäseuraradiossa.

Viestintä on yhteisen todellisuuden rakentamista ja muokkaamista,  vuorovaikutuksen havaitsemista, vastaanottamista ja tulkintaa. Myös aktiivinen kuuntelu on tärkeä viestinnän taito. Opinnoissa ohjataan viestinnän vastuullisuuteen. Polulle mahtuu monenlaista viestijää, rohkaistujaa ja oppijaa.

Polulla karttuvista vuorovaikutus- ja itseilmaisutaidoista on hyötyä lukuisissa elämän kohtaamisissa ja tehtävissä. Opinnoissa on mahdollista saada arvosanat myös kahdesta lukion opintojaksosta: ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) sekä ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op).

Kenelle

Viestintä- ja ilmaisutaitojen sekä esiintymisvarmuuden kehittämisestä kiinnostuneelle pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisevat polkukohtaiset pisteet.  Viestintä- ja ilmaisupolulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen.
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

  • Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
     – Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
  • Äidinkielen tai viestinnän arvosana (0–4 p)
  • Viestintään liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus (0–4 p)
  • Ennakkotehtävä (0–6 p)Teksti aiheesta Vahvuuksiani ja heikkouksiani viestinnässäTekstin pituus 300–400 sanaa. Tekstin arviointiperusteita ovat ilmaisun rohkeus, aitous, selkeys ja luontevuus. Sisältövinkkejä ennakkotehtävään: Millaiset vuorovaikutustaidot sinulla on kotona, koulussa ja muualla, tuttujen ja outojen seurassa? Millainen olet keskustelijana? Entä esiintyjänä? Millainen kirjoittajana? Millainen viestien vastaanottajana, kuten lukijana ja median seuraajana? – Pidä otsikko mielessäsi.

Nimeä tiedostot muotoon etunimi_sukunimi_ennakkotehtävän nimi ja palauta pdf-muotoisena  Wilma liitteenä. 

Huomaathan, että ennakkotehtävä on motivaation mittari: jos olet valmis näkemään hieman vaivaa päästäksesi opiskelemaan haluamiasi asioita, sovit ehkä tälle polulle. Tartu tehtävään rohkeasti! Vaadittava teksti on pituudeltaan lyhyt, ja sen voi tehdä hyvin monella tavalla ja omaäänisesti.

Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys valituksi tulemiselle.

Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta Hakijalle → Harkintaan perustuva valinta.

Täysi-ikäinen hakija: katso Opistovuosi aikuisille hakukohde.

Polulle voivat hakea sekä oppivelvolliset että oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret.

Hakuohjeet

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Viestinnän opetussuunnitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polkuohjaaja