Viestintä- ja ilmaisupolku

Viestintä- ja ilmaisupolulla opiskellaan elämyksellisesti viestinnän eri osa-alueita, joista painottuvat puheilmaisu, kirjoittaminen, radiotyö ja kirjallisuus. Opinnoissa kannustetaan ilmaisun aitouteen, luovuuteen sekä  viestinnän vastuullisuuteen. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa viestintärohkeutta ja  esiintymis- ja keskustelutaitoja. Opiston ja taustayhteisön julkaisutyöhön osallistumalla opitaan myös mediataitoja. Opinnoissa on mahdollista saada arvosanat kahdesta lukion opintojaksosta: ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) sekä ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op). 

Kenelle

Viestintä- ja ilmaisutaitojen sekä esiintymisvarmuuden kehittämisestä kiinnostuneelle pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisee arpa.  Viestintä- ja ilmaisupolulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

 1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen.

 2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

 • Äidinkielen tai viestinnän arvosana (0–4 p)
 • Viestintään liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus (0–6 p)
 • Ennakkotehtävä (0–6 p)Teksti aiheesta Vahvuuksiani ja heikkouksiani viestinnässä
  • Tekstin pituus 300–400 sanaa.
  • Tekstin arviointiperusteita ovat ilmaisun rohkeus, aitous, selkeys ja luontevuus. 
  • Sisältövinkkejä ennakkotehtävään: Millaiset vuorovaikutustaidot sinulla on kotona, koulussa ja muualla, tuttujen ja outojen seurassa? Millainen olet keskustelijana? Entä esiintyjänä? Millainen kirjoittajana? Millainen viestien vastaanottajana, kuten lukijana ja median seuraajana? – Pidä otsikko mielessäsi.
  • Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys valituksi tulemiselle.
  • Lähetä ennakkotehtävä 1.4.2022 mennessä osoitteeseen haku@rakro.fi.

Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta Hakijalle (linkki sivulle) → Harkintaan perustuva valinta.

Täysi-ikäinen hakija: katso Opistovuosi aikuisille hakukohde.

Yhteishakuaika 22.2.–22.3.2022.  
Aikuisten hakuaika 22.2.–31.7.2022.

Täytä ensin yhteishaun hakulomake Opintopolku-palvelussa ja sen jälkeen polkukohtainen  lisätietolomake Ranuan opiston Wilma-sivuilla.

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Viestinnän opetussuunnitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polkuohjaaja