Tietoa kursseista

Ranuan kr. kansanopiston lyhytkurssitarjonta on laaja ja monipuolinen.

Lyhytkurssit ohjaavat lapsia, nuoria, aikuisia ja eläkeläisiä omaehtoiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Ne antavat kokemuksia yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä lisäävät sivistyksellistä tasa-arvoa, tukevat ihmisiä eri elämäntilanteissa ja parantavat elämänlaatua. Lyhytkurssien tavoitteena on myös tukea terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä sekä auttaa työssä jaksamisessa ja lisätä työmotivaatiota.

Lyhytkurssien suunnittelussa pyritään huomioimaan asiakkaisen tarpeet ja toiveet sekä opiston toiminta-ajatuksesta nousevat kristilliset perusarvot.

Kurssitarjonta

Tarjolla on raamattutietoon, liikuntaan, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, terveyteen, luovuuteen ja taiteen harrastamiseen, musiikkiin sekä eri kielten oppimiseen liittyviä kursseja sekä erilaisia taustayhteisön tarpeista nousevia kursseja.

Opisto tarjoaa myös verkko- ja etäkursseja, jotta pitkät välimatkat tai taloudelliset tai sosiaaliset syyt eivät tulisi esteeksi osallistua kursseille.

Tulevia kursseja ››

Ehdota kurssia

Voit myös itse esittää kurssitoiveita tai olla yhteydessä suoraan koulutussuunnittelijaan. Kurssin toteutumista edistää, jos voit esittää kurssille myös ohjaajaa tai opettajaa.

kurssit@rakro.fi