Tietoa kursseista

Ranuan kr. kansanopiston lyhytkurssitarjonta on laaja ja monipuolinen. Järjestämme kursseja eri-ikäisille, erilaisissa elämäntilanteissa oleville, eri ammateissa työskenteleville ja erilaisten harrastusten parissa toimiville ihmisille.

Lyhytkurssit ohjaavat lapsia, nuoria, aikuisia ja eläkeläisiä omaehtoiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Ne antavat kokemuksia yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä lisäävät sivistyksellistä tasa-arvoa, tukevat ihmisiä eri elämäntilanteissa ja parantavat elämänlaatua. Lyhytkurssien tavoitteena on myös tukea terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä sekä auttaa työssä jaksamisessa ja lisätä työmotivaatiota.

Lyhytkurssien suunnittelussa pyritään huomioimaan eri kohderyhmien esittämät tarpeet, toiveet ja tavoitteet sekä opiston toiminta-ajatuksesta nousevat kristilliset perusarvot.

Kurssitarjonta

Tarjolla on raamattutietoon, liikuntaan, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, terveyteen, luovuuteen ja taiteen harrastamiseen, musiikkiin sekä eri kielten oppimiseen liittyviä kursseja sekä erilaisia taustayhteisön tarpeista nousevia kursseja.

Opisto tarjoaa myös paljon erilaisia verkko- ja etäkursseja, jotka palvelevat etenkin ihmisiä, joilla ei ole esim. iän, sairauden, vammaisuuden, taloudellisten tai sosiaalisten syiden tai pitkien välimatkojen vuoksi mahdollisuutta osallistua opiston lähikursseille.

Tulevia kursseja ››

Ehdota kurssia

Voit myös itse esittää kurssitoiveita tai olla yhteydessä suoraan koulutussuunnittelijaan

Sirkka Illikainen 040 760 9565 
kurssit@rakro.fi