Teknisen työn ja teknologian polku

Tilaa kokeilla, yrittää ja erehtyä

Teknisen työn ja teknologian polulla opintojaan voi painottaa kiinnostuksensa mukaan.

Teknisessä työssä opiskelija valmistaa opiston työpajassa kiinnostuksensa ja taitojensa mukaan töitä kovista materiaaleista kuten puusta ja metallista.  Ensimmäisenä työnään jokainen suunnittelee ja toteuttaa puukon. Sen jälkeen opiskelija voi tehdä useamman pienemmän työn tai jonkin isomman työn taitojensa mukaan. Monet ovat tehneet jonkin  omassa asunnossa tarvittavan kalusteen, jotkut jopa keinutuolin tai suuren pöytäkaluston.

Teknisen työn tiloissa on hyvät koneet puun ja metallin työstöön. Töistään riippuen voi oppia käyttämään mm. vannesahaa, pylväsporakonetta, hiomakoneita, pyörösahaa, oikohöylää, tasohöylää, sorvia, kulmahiomakonetta, hitsauskonetta.

Teknisen työn tunneilla vallitsee tekemisen ja uuden kokeilemisen into. Pohdimme  yhdessä ratkaisuja ja poistamme oppimisen esteitä.

Teknisen työn opinnot voivat antaa valmiuksia monenlaisiin kädentaitoja vaativiin ammatteihin ja innostuksen hakeutua vaikkapa puualan koulutukseen. Jotkut saavat mukaansa hyvän harrastuksen koko elämänsä ajaksi. 

Teknologian opinnoissa tutustutaan teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin muun muassa automaation ja  ohjelmoinnin avulla. Tunneilla tutustutaan ja opitaan kappaleiden 3d-mallinnusta.  Suunniteltuja malleja tulostettaessa perehdytään 3d-tulostimen toimintaan ja erilaisiin tulostusmateriaaleihin. 

Teknologian opiskelijat toteuttavat opistolla järjestettävistä tapahtumista livestreemauksia. Streemauslaitteisiin ja ohjelmistoihin perehdytään oppitunneilla. 

Teknologian tunneilla opiskeltavia asioita voidaan painottaa opiskelijoiden oman  kiinnostuksen mukaan. Mahdollisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi drone-lentäminen ja -kuvaaminen sekä siihen liittyvä lainsäädäntö sekä drone-kortin suorittaminen,  uusiutuva energia ja siihen liittyvä tekniikka sekä ohjelmointi ja automaatio.

Opintopolulla on tilaa kokeilla, yrittää, erehtyä ja yrittää uudestaan. Kaikkeen ei ole valmiita ratkaisuja, vaan ne koetetaan löytää yhdessä.

Kenelle

Käsillä tekemisestä innostuneelle ja tekniikasta kiinnostuneelle.

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisevat polkukohtaiset pisteet.  Teknisen työn ja teknologian polulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen.
2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

  • Hakutoivejärjestys yhteishaussa (0–2 p):
    –  Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
  • Teknisiin töihin ja teknologiaan liittyvä ja niissä osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus sekä motivaatio (0–4 pistettä)
  • Käsitöiden, matematiikan ja fysiikan arvosanat (0–6 p)
  • Ennakkotehtävä (0-4 p). Tee pienoismalli siitä, mitä tahdot polulla tehdä.

Tee malli piirtämällä käsin tai koneella tai rakentamalla se esim. pahvista. Voit valita työn aiheen sen mukaan, haluatko suuntautua opinnoissasi teknisen työn vai teknologian puolelle. Voit liittä suunnitelman yhteyteen tarvittavat selostustekstit, että katsoja ymmärtää suunnitelmasi. Ota suunnitelmastasi 1-3 kuvaa. Nimeä tiedostot muotoon etunimi_sukunimi_ennakkotehtävän nimi ja palauta Wilma liitteenä. 

Pisteitä saa suunnitelman luovuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta, laadukkuudesta ja viimeistelystä jäljestä.

Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta Hakijalle → Harkintaan perustuva valinta.

Polulle voivat hakea sekä oppivelvolliset että oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret.

Hakuohjeet

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Teknisen työn polun opetussuunnitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polun ohjaajat