Luonto- ja erätaitojen polku

Yhdessä mennään ja yhdessä tullaan

Luonto- eräpolkulaisilla eli letuilla on välillä ihan omat jutut, retket ja aikataulut. Oppitunnit toteutetaan pitkälti ulkona säästä riippumatta. Retkillä yövytään luonnossa. Opiskelussa painotetaan vastuun ottamista ja kantamista itsestä ja ryhmästä kaikissa olosuhteissa. 

Luonnossa selviytyminen ja nauttiminen kulkevat käsi kädessä. Polulla opitaan riittävät taidot selviytyä, että pystytään nauttimaan pohjoisen luonnon kaikista olosuhteista. Rakennetaan lumikammi ja yövytään siinä, metsästetään ja kalastetaan. Omasta riistasta ja veden antimista tehdään nuotioruokaa. Vietetään iltaa tulilla.

Polulla harrastetaan myös monipuolista luontoliikuntaa: melotaan, lumikenkäillään, vaelletaan ensin lähilaavulle ja sitten tunturiin. Pohjoisen taivaan ja maan monet värit, linnut ja eläimet tulevat tutuksi lukuvuoden aikana. 

Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen sisältöjä. Polku antaa valmiuksia luonnon hyötykäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Kenelle

Luonnosta, retkeilystä ja eräilystä kiinnostuneille.

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisevat polkukohtaiset pisteet.  Luonto- ja erätaitojen polulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen. 2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

  • Hakutoivejärjestys yhteishaussa  (0–2 p):
    Tämä polku ensimmäisenä hakukohteena (2 p), tämä polku toisena hakukohteena (1 p)
  • Liikunnan ja biologian  arvosanojen keskiarvo (0–4 p)
  • Luonto– ja erätaitoihin liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus (0–10 p) (Vähimmäispistemäärä aikuisille hakijoille 6 p.)


Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta
Hakijalle → Harkintaan perustuva valinta. 

Täysi-ikäinen hakija: katso Opistovuosi aikuisille hakukohde.

Polulle voivat hakea sekä oppivelvolliset että oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret.

Hakuohjeet

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Luonto- ja erätaitojen opetussuunitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polkuohjaaja