Luonto- ja erätaitojen polku

Opiskelussa painotetaan vastuun ottamista ja kantamista itsestä ja ryhmästä luonnon eri  olosuhteissa. Oppitunnit toteutetaan pitkälti ulkona säästä riippumatta. Retkillä yövytään luonnossa.  Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen sisältöjä. Polku antaa valmiuksia luonnon hyväksikäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Kenelle

Luonnosta, retkeilystä ja eräilystä kiinnostuneille.

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisee arpa.  Luonto- ja erätaitojen polulla pisteet muodostuvat seuraavista tekijöistä:

  1. Kaikille yhteiset kysymykset  (0–8 pistettä). Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen.

  2. Polkukohtaiset valintaperusteet (0–16 pistettä)

  • Liikunnan, biologian ja maantiedon arvosanojen keskiarvo (0-6 p)

  • Luonto- ja erätaitoihin liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus (0–10 p)

 

Lisäksi opistoon voidaan valita harkintaan perustuvalla valinnalla. Katso lisätietoja kohdasta Hakijalle → Harkintaan perustuva valinta. 

Täysi-ikäinen hakija: katso Opistovuosi aikuisille hakukohde.

Yhteishakuaika 22.2.–22.3.2022.  
Aikuisten hakuaika 22.2.–31.7.2022.

Täytä ensin yhteishaun hakulomake Opintopolku-palvelussa ja sen jälkeen polkukohtainen  lisätietolomake Ranuan opiston Wilma-sivuilla.

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lue lisää. 

Paikalliset opetussuunnitelmat

Luonto- ja erätaitojen opetussuunitelma

Opistoyhteisössä ollaan kiinni elämässä. Opistossa opiskellaan yhteisöllisesti ja elämyksellisesti eri opintopoluilla. Pohjoinen luonto tarjoaa rikkaan oppimisympäristön.

Lue lisää

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä päivitetään opiskelijan ja opintopolku ohjaajan kanssa opintojen edetessä.

Polkuohjaaja