Sisaropistojen työyhteisöt kokoontuivat Ranualla

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen henkilökunnat kokoontuivat Ranuan opistolle 9.-10. elokuuta vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia opistotyöstä.

Viikonlopun aikana kisailtiin leikkimielisesti, syötiin hyvin, saunottiin ja virkistyttiin kollegoiden kanssa, mutta eniten keskusteltiin – koko porukalla, pienryhmissä ja kahvipöydissä. Yksi antoisimmista hetkistä monille oli eri opistojen saman alan työntekijöiden kanssa keskustelu, jossa voitiin jakaa hyviä käytänteitä.

Laajimmat keskustelut käytiin Juha Alangon ja Tiina Möllärin pitämien puheenvuorojen pohjalta. Alanko puhui uskovaisen työyhteisön erityispiirteistä ja Mölläri yhteistyöstä kotien kanssa. Keskusteluissa tuli esille uskovaisen työyhteisön rikkaus ja erityislaatuisuus. Yhteisen arvopohjan koetaan tuovan turvallisuuden tunnetta työyhteisöön. Työtä pidetään ennen kaikkea Jumalan valtakunnan työnä. Toisaalta haasteena voi olla esimerkiksi työajan rajaaminen ja vapaaehtoisten kanssa työskennellessä jatkuva tavoitettavissa olemisen tarve. 

Möllärin puheenvuoron pohjalta käydyissä keskustelussa todettiin kokemusten pohjalta, että kotiväki odottaa rehellistä palautetta opistolta. Nuori taas usein toivoo, että äiti ja isä olisivat kiinnostuneita hänen asioistaan.

– Meillä on kodin kanssa sama tavoite: nuoren kasvun tukeminen. Olemme samalla puolella. Kun tämä peruslähtökohta on kunnossa, vaikeuksienkin kohtaaminen on helpompaa ja rakentavaa, totesi Reisjärven opiston rehtori Valtteri Laitila. Hän on kokenut, että myös kodit toivovat yhteistyön toimivan näistä lähtökohdista. 

– Armollisuus ei opistotyössä tarkoita, ettei järjestyssääntörikkomuksista olisi seuraamuksia, vaan sitä, miten hoidamme asioita ja että synnit saa uskoa anteeksi, totesi Jämsän opiston rehtori Jukka Palola.

Lue lisää työyhteisötapaamisesta tulevan viikon päivämiehestä.