Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistys ry:n yhdistyksen kokous

Ranuan kristillisen kansaopistoyhdistys ry:n vuosikokous järjestetään torstaina 25.3. klo 18.00 etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

Jäsenten on ilmoittauduttava kokokseen tiistaina 23.3.2021 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumilinkki sähköpostiin ennen kokouksen alkua.

Tervetuloa!

Johtokunta