Erätaidot uutena valinnaisaineena

 
Erär11
 
Syksyllä 2017 aloittavat perusoppijakson opiskelijat pääsevät halutessaan opiskelemaan myös erätaitoja. Metsästys-, kalastus- ja erätaitojen opettamiseen on Etelä-Lapin luonnossa erinomaiset mahdollisuudet.
Perusoppijakson alkuun on perinteisesti kuulunut eräretki, johon opiston opiskelijat ja henkilökunta ovat osallistuneet. Eräretki on ollut monelle yksi opistovuoden unohtumattomista kokemuksista.
Jatkossa erätaitoja voi kartuttaa laajemminkin, kun opisto tarjoaa syksystä 2017 alkaen uutta valinnaisainetta, erätaitoja. Erätaitojen opetukseen sisältyy teoriapohjaista opetusta metsästykseen ja kalastamiseen sekä eräretkeilyyn liittyen.
Vuoden aikana on mahdollista suorittaa metsästäjätutkinto sekä osallistua opettajien johdolla metsästys- ja kalastusreissuille. Metsästäjätutkinnon järjestämisestä vastaa paikallinen riistanhoitoyhdistys, ja tutkinnon hinta on 20 euroa.
Opiston rehtori Harri Isopahkala kertoo, että uuden valinnaisaineen opetussisältöjen tarkempi suunnittelu on vielä kesken. Erätaitojen kokonaisuudesta vastaa opiston kädentaitojenlinjan vastuuopettaja Sauli Laivamaa.
– Jos luonnossa oppii liikkumaan jo nuorena, siitä on myöhemmin elämässä monenlaista iloa. Liikunta ja luonnossa oleminen luovat sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia, näkee Isopahkala.
Isopahkala arvioi, että luontoharrastusten myötä nuori oppii välittämään uudella tavalla omasta elinympäristöstään ja sen asukkaista. Suomalaisen luonnon virkistyskäyttöön on monipuoliset mahdollisuudet.