Oppivelvollisuusikä ei nousekaan?

Elokuun puolivälissä kerrottiin, että hallitus otti myönteisen kannan kansanopisto-opetuksen hyväksymisestä oppivelvollisuuden piiriin. Nyt kuitenkin (28.8.) hallituksen esitys on, että oppivelvollisuusikä ei nousekaan kuudestatoista. Opistolla uskomme toiminnan jatkuvan molemmissa tapauksissa, nousi oppivelvollisuusikä tai ei.