Kehittämisseminaari

KehittSemWebLauantaina 9.11. klo 11-17.30 opiston henkilökunta ja johtokunta pohtivat opiston tulevaisuutta vuoteen 2018 ja pidemmällekin. Työseminaarissa keskusteltiin ryhmissä ja tuotokset esiteltiin yhteisesti linjaten jatkotoimenpiteitä. Kehittämistyö sai näin hyvän alkusysäyksen.