Henkilöstö

Lukuvuoden 2020–2021 henkilöstö

Sähköposti

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@rakro.fi

Rehtori

Isopahkala Harri 0400 162 220
Uskonto ja psykologia

Vararehtori

Lehto Liisa 040 703 2581
Kotitalous, opinto-ohjaus
Kotitalouden opintopolun ohjaaja

Opettajat

Hintsala Tuuli toimivapaalla  040 522 1660

Laitinen Lotta sijainen
Kirjallinen ja suullinen viestintä, radiotyö
Viestinnän opintopolun ohjaaja

Jurmu Vesa 040 561 5336
Erä- ja luontotaidot, yrittäjyys
Tekstiilityön opintopolun ohjaaja

Laivamaa Sauli  040 752 1466
Käsityö, rakennustaito, erätaidot, käsityö
Teknisen työn opintopolun ohjaaja

Lohi Jouni 044 266 0880
Matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka, fysiikka, luonto- ja ympäristötieto
Lukio-opintojen opintopolun ohjaaja

Lohi Saara 050 405 3994
tekstiilityö

Toljamo Maija-Leena 0400 414026
Tyttöjen liikunta, arjenhallintataidot
Erityisopintojen opintopolun ohjaaja

Waaraniemi Daniel 0400 489 293
Englanti
Peruskouluopintojen opintopolun ohjaaja

Österberg Eero 0400 968 316,
Taideaineet
Kuvataiteen opintopolun ohjaaja

Tuntiopettajat

Hurtig Taina 0400 373 295
Kuoro, yksinlaulu, soitinyhtye

Toimihenkilöt

Heikkinen Sirpa 0400 834017 ( klo 8–15)
Kanslisti, opisto@rakro.fi

Koivisto Veera 040 587 2060
Vapaa-ajanohjaaja, liikunta  (yöpäivystys perustyökaudella)

Illikainen Miia 040 703 2518
Suurtalouskokki

Illikainen Sirkka 040 760 9565
Koulutussuunnittelija

Juutinen Terhi 040 5201634
Siivoustyönohjaaja

Kuha Mervi 044 235 2930
Koulunkäynninohjaaja

Laivamaa Sanna
Kuraattori, toimivapaalla
Isopahkala Karoliina sijainen 040 521 4533

Mikkola Jaakko 0407032516
Opintosihteeri

Niemelä Tytti  040 195 8580
Asuntolanhoitaja

Näriäinen Annika 040 703 2518 (keittiö)
Suurtalouskokki

Pasanen Elina 040 703 2518 (keittiö)
Suurtalouskokki

Puominen Jorma 0405254641
päivystysnumero 040 5594334
Kiinteistönhoitaja, toimivapalla
Illikainen Asko sijainen

Puurunen Sari  040 703 2518 (keittiö)
Ravitsemustyön esimies

Romppainen Jaana 040 562 1164
Siivooja

Tiirola Jouni 040 171 4080
Taloushallintopäällikkö

Toljamo Ulla-Maija 040 703 2518 (keittiö)
Suurtalouskokki