Henkilöstö

Lukuvuoden 2020–2021 henkilöstö

Sähköposti

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@rakro.fi

Rehtori

Taipale Tuomas 040 016 2220
Rehtorin sijainen (1.9.2021–31.12.2022)
Uskonto ja matematiikka
 

Isopahkala Harri 040 016 2220
opintovapaalla (1.9.2021–31.12.2022) 
Uskonto ja psykologia

Vararehtori

Lehto Liisa 040 703 2581
Kotitalous, opinto-ohjaus
Kotitalouden opintopolun ohjaaja

Opettajat

Hintsala Tuuli 040 522 1660
Radiotyö, kirjallisuus, vuorovaikutus,
ulkomaalaisten suomen kieli ja viestintä

Laitinen Lotta 044 971 6887
(1.8.2021–31.5.2022)
Kirjallinen ja suullinen viestintä
Viestinnän opintopolun ohjaaja

Jurmu Vesa 040 561 5336
Luonto- ja erätaidot, yrittäjyys
Luonto- ja erätaitojen opintopolun ohjaaja

Laivamaa Sauli  040 752 1466
Tekninen käsityö
Teknisen työn opintopolun ohjaaja

Lohi Jouni 044 266 0880
Matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka, fysiikka, luonto- ja ympäristötieto
Lukio-opintojen opintopolun ohjaaja

Lohi Saara 050 405 3994
Tekstiilityö
Tekstiilityön opintopolun ohjaaja

Toljamo Maija-Leena 0400 414 026
Tyttöjen liikunta, arjenhallintataidot, ohjaus, kasvatus ja hoito
Erityisopintojen opintopolun ohjaaja

Waaraniemi Daniel 0400 489 293
Englanti
Ulkomaalaisten opiskelijoiden ohjaaja

Österberg Eero 0400 968 316
Taideaineet
Kuvataiteen opintopolun ohjaaja

Tuntiopettajat

Hurtig Taina 0400 373 295
Kuoro, yksinlaulu, soitinyhtye

Toimihenkilöt

Heikkinen Sirpa 0400 834 017 ( klo 8–15)
Kanslisti, opisto@rakro.fi

Isopahkala Karoliina 040 587 2060  yöpäivystys perustyökaudella
Vapaa-ajan ohjaaja (9.8.2021 – 31.5.2022)

Illikainen Miia 040 703 2518
Suurtalouskokki

Illikainen Asko 040 525 4641, päivystysnumero 040 559 4334
Kiinteistönhoitaja

Illikainen Sirkka 040 760 9565
Koulutussuunnittelija

Juutinen Terhi 040 520 1634
Siivoustyönohjaaja

Karttunen Hanna 040 040 3321
Siivooja

Kuha Mervi 040 669 2143
Koulunkäynninohjaaja

Laivamaa Sanna 040 521 4533
Kuraattori

Mikkola Jaakko 040 703 2516
Opintosihteeri

Niemelä Tytti  040 195 8580
Asuntolanhoitaja

Näriäinen Annika 040 703 2518 (keittiö)
Suurtalouskokki

Puurunen Sari  040 703 2518 (keittiö)
Ravitsemustyön esimies

Romppainen Jaana 040 562 1164
Siivooja

Tiirola Jouni 040 171 4080
Taloushallintopäällikkö

Toljamo Ulla-Maija 040 703 2518 (keittiö)
Suurtalouskokki