Opetussuunnitelmat

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Tulevalle lukuvuodelle Aikuisten ja Erityisopintojen opintopolkujen opetusuunnitelmat ei oppivelvollisille julkaistaan myöhemmin.