Hakeminen

Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat hakijat

 Laajentuneen oppivelvollisuuden piirissä ovat 2005 syntyneet ja sitä nuoremmat.  Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville nuorille opistovuosi on ilmainen. 

Voit valita hakukohteesi seitsemästä opintopolusta: kotitalouden, kuvataiteen, teknisen työn, tekstiilityön, lukio-opintojen,  viestinnän sekä luonto- ja erätaitojen polut.

Valintakriteerit

Hakuaika opistoon on 23.2.–15.4.2021. Opistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta. 

Opiskelijavalinnat tehdään sen perusteella, miten hyvin hakijan katsotaan kuuluvan koulutuksen kohderyhmään sekä miten vahvaa suuntautuneisuutta ja tavoitteellisuutta hän osoittaa hakemaansa opintolinjaa kohtaan.

Ensimmäinen opintopolku ratkaisee valinnan opiston opiskelijaksi. Jokaiselle opintopolulle on määritelty omat valintakriteerinsä. 

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Pisteitä  saa seuraavasti:

1. vaihe

Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen (0–8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

 • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)
 • Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon.

2. vaihe

Polkukohtaiset kriteerit

Jokaiselle opintopolulle on määritelty omat valintakriteerinsä. Ks. opintopolut.

Lisäksi

Mainittujen valintakriteerien lisäksi opistoon voidaan valita opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat ovat

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • opintoihin riittämätön kielitaito.
 •  

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Opiskelijahuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista rehtorille, joka tekee valintapäätöksen.

 

Yli 18-vuotiaat hakijat ja oppivelvollisuuden ulkopuoliset hakijat

Opistoon voivat hakea myös oppivelvollisuuden ulkopuoliset suomalaiset ja ulkomaalaiset hakijat. Opistovuosi sopii esimerkiksi toisen asteen opintojen tai armeijan jälkeiseksi siirtymävaiheeksi. Hakijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin, opisto on maksullinen.
 
Yli 18-vuotiaat voivat hakea viestinnän ja kuvataiteen opintopoluille. 
 
Oppivelvollisuuden ulkopuoliset suomalaiset ja ulkomaalaiset hakijat voivat hakea kotitalouden, kuvataiteen, teknisen työn, tekstiilityön, lukio-opintojen,  viestinnän sekä luonto- ja erätaitojen poluille.
 

Valintakriteerit

Hakuaika opistoon on 23.2.–16.5.2021. Opistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta. 

Muiden kuin oppivelvollisten opiskelijavalinnat tehdään sen perusteella, miten vahvaa suuntautuneisuutta ja tavoitteellisuutta hän osoittaa hakemaansa opintopolkua kohtaan.  

1.vaihe

Opistokelpoisuuden selvittäminen

Hakijan soveltuvuus selvitetään avoimella hakemuksella ja kyselyllä.

2. vaihe

Polkukohtaiset kriteerit

Jokaiselle opintopolulle on määritelty omat valintakriteerinsä. Ks. opintopolut.

Lisäksi

Mainittujen valintakriteerien lisäksi opistoon voidaan valita opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat ovat

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • opintoihin riittämätön kielitaito.

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Opiskelijahuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista rehtorille, joka tekee valintapäätöksen.

 

Erityisopintojen polulle hakijat

Valintakriteerit

Hakuaika opistoon on 23.2.–15.4.2021. Opistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta. Jokaisen hakijan tulee käydä koulutuskokeilussa (1.2. – 11.4.2021) ennen hakuajan päättymistä.

Koulutuskokeilujen pohjalta opiskelijoille tehdään soveltevuuden arviointi opiston erityisopintojen polun opintoihin. Samalla kartoitetaan mahdollisia erityistarpeita asumiseen ja opiskeluun liittyen. Koulutuskokeilusta sovitaan erityisohjaajan kanssa maija-leena.toljamo@rakro.fi tai 040 041 4026.